Giá Thuê Máy Phát Điện

Bảng Báo Giá Thuê Máy Phát Điện 3 Pha theo nhu cầu sử dụng, giá thuê máy phát điện theo công suất và thời gian thuê, tư vấn lựa chọn thuê máy phát điện công nghiệp 3 pha. Báo giá thuê máy phát điện công nghiệp 3 pha tại TPHCM và các tỉnh thành lân cận như Biên Hòa, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Thuận,....

Giá thuê máy phát điện 10kva, 20kva, 30kva, 45kva giá thuê 6tr đến 12tr 

Giá thuê máy phát điện 60kva, 75kva, 100kva giá thuê 10tr đến 15tr

Giá thuê máy phát điện 125kva, 150kva, 175kva giá thuê 12tr đến 18tr

Giá thuê máy phát điện 200kva, 250kva, 275kva giá thuê 16tr đến 22tr

Giá thuê máy phát điện 300kva, 350kva, 400kva giá thuê 18tr đến 28tr

Giá thuê máy phát điện 425kva, 450kva, 500kva, 600kva giá thuê 30tr đến 45tr

Giá thuê máy phát điện 625kva, 650kva, 700kva, 750kvs, 800kva giá thuê 50tr đến 80tr

Giá thuê máy phát điện công suất 825kva, 850kva, 900kva,1000kva giá thuê 60tr đến 90tr

Giá thuê máy phát điện công suất 1250kva đến 2000kva giá thuê 80tr đến 150tr

Trên đây là báo giá thuê máy phát điện công nghiệp 3 pha thời gian thuê theo tháng hoặc hợp đồng dài hạn theo năm (12 tháng ).